top of page

קורסים ספציפים

לקורסים הספציפים ישנם מספר מטרות:

1)לכל רוכב שמרגיש מעולה על האופניים רק טכניקה אחת ספציפית לא מסתדרת לו

2)לרוכב שעבר את אחד הקורסיפ שלנו ורוצה לחדד טכניקה ספציפית

3)לרוכב המשתתף בקבוצות הרכיבה ומעוניים לחדד טכניקה ספציפים (50% הנחה לרוכבי קבוצת יסודות)

קפיצות וניתורים

סיבובים ובלימה

עליות ועליות מדרגה

פרטים:

מיקום - בן שמן מצפה מודיעין

מאמן - בן קדמי \ דניאל אייש

שעה - 7:00 - 9:00

עלות - 150 ש"ח

מינימום - 5

מקסימום - 12

24059743_1345942885533447_79919252720990

עליות מדרגה

סיבובים

קפיצות

bottom of page